Kupec ima pravico do vrnitve kupljenega blaga. To namero pisno sporoci v roku 14-ih dni od dobave blaga. Po tem, ko kupec odda pisno sporocilo.

Pravica do preklica

To pogodbo lahko v roku štirinajstih dni brez navedbe razloga prekličete. Rok za preklic znaša 14 (štirinajst) dni od dneva, ko ste prevzeli blago ali ko je blago prevzela z vaše strani pooblaščena tretja oseba, ki ni prevoznik.

Če želite uveljaviti pravico do preklica, morate nas

Podjetje: Onlinezoo e.U
Ime: Peter Schneider Čmrlec
Ulica: Witzelsbergergasse 20/11
Poštna številka/kraj: 1150 Dunaj/Wien

Država: Austrija
Telefonska številka: 0043/1/990 2848
Številka faksa: 0043/1/2533033-4355
E-pošta: info@onlinezoo.si

z nedvoumno izjavo (na primer pismo, poslano po pošti, faksu ali e-pošti) obvestiti o svoji odločitvi, da prekličete to pogodbo.

Za upoštevanje roka za preklic je dovolj, da obvestilo o uveljavitvi pravice do preklica pošljete pred iztekom roka za preklic.

Posledice preklica

Če prekličete to pogodbo, vam bomo nemudoma in najkasneje v roku 14 (štirinajstih) dni od dneva, ko smo prejeli vaše obvestilo o preklicu te pogodbe vrnili vplačani znesek (z izjemo morebitnih stroškov, ki so nastali, ker ste izbrali drugačen način dostave). Za vračilo plačila bomo uporabili isti način plačila, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če smo se z vami izrecno dogovorili drugače; v nobenem primeru pa vam za to vračilo plačila ne bomo zaračunali dodatnih stroškov.

Vračilo plačila lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo vrnjenega blaga. Blago nam morate nemudoma poslati nazaj ali ga pri nas predati najkasneje v roku štirinajstih dni od dneva, ko ste blago prejeli in sicer v nespremenjeni količini, obliki, nepoškodovano in z vso priloženo opremo in nepoškodovano embalažo.

Neposredne stroške vračila blaga krijete sami. Morebitno izgubo vrednosti blaga boste morali kriti, če je blago izgubilo vrednost, ker ste z njim ravnali na način, ki ni nujen za preverjanje kakovosti, lastnosti in načina delovanja blaga.

Uveljavljanje pravice do preklica ni možno pri nakupu knjig, posterjev, CD in zapiskov.

Navedena pravlila poslovanja veljajo samo za končne kupce, za poslovne partnerje - trgovce se držimo pravil poslovanja med poslovnimi partnerji (B2B). Poslovni partnerji kupljenega blaga ne morejo menjati ali vrniti.